INŽENÝRING

JSME VÁŠ PROCESNÍ INŽENÝR. Předmětem služby je implementace bioreaktorů zejména s technologii USBF pro projekční řešení čistírny odpadních vod v rozsahu: - koncepce bioreaktoru - koncepce stanice - podpora technologického projektu stanice ČOV Součástí služby je koncepční návrh bioreaktoru, aplikační návrh zařízení a na základě toho příprava podkladů pro projekční organizaci resp. EPC kontraktora.

MONTÁŽ TECHNOLOGIE RESP. JEJÍ DOHLED

V případě dodávek našich technologii zajištíme buď přímo montáž výrobků a zařízení nebo zajistíme odborný dohled nad montáží a zprovozněním technologie v autonomním režimu.

ZPROVOZNĚNÍ ČOV

Rádi se podílíme na zprovoznění naší technologie ve zkušebním provozu. Tato etapa je nejcennější a nejefektivnější zpětná vazba pro všechny strany projektu.